Praca prawnika i adwokata

Poprzez prawnika pojmuje się osobę wykonującą zawód złączony z prawem, czyli mecenasa, sędzię, prokuratora, notariusza, radcy prawnego, a nawet komornika lub zarządcę nieruchomościami - www.kww.pl - kontakt. Punkt ich pracy charakteryzuje się pojęciem kancelarii prawnej. Nie licząc doradztwa w obszarze praw i obligacji pod względem prawnym, kancelarie reprezentują klientów przed sądami oraz odmiennymi organami administracji, w procedurach biznesowych, negocjacjach itp. Istnieje podział kancelarii prawnych na postacie, które mają bezpośrednią łączność z rodzajem prawników w nich pracujących oraz umowami prawa cywilnego. Są to: Kancelaria adwokacka - będące punktem pracy adwokatów, aplikantów bądź osób frapujących się obsługą biura (office managerów). Kancelaria radcy prawnego – lokalizacja pracy radcy prawnego i wszelkich jego wspólników, Spółka cywilna – nieposiadająca osobowości prawnej i regulowana przez prawo zobowiązań. Nie stanowi zatem samodzielnie podmiotu prawa, w opozycji do wspólników spółki. Spółka jawna – osobowa spółka prowadząca przedsiębiorstwo pod swoją firmą oraz niebędąca inną spółką handlową. Nie ma osobowości prawnej. Spółka partnerska – spółka osobowa tworzona przez partnerów w zamiarze czynienia wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą. Spółka komandytowa – spółka osobowa mająca w zamiarze prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną działalnością, w której za zobowiązania spółki w stosunku do wierzycieli odpowiada w sposób nieopanowany co najmniej jeden udziałowiec (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika jest obniżona (komandytariusz). Kancelarie prawne mogą posiadać skrajnie przeróżną wielkość: od kancelarii jednoosobowej po korporacje międzynarodowe. Uwzględniając sprawę językową: kancelaria prawna a kancelaria prawnicza - nieprzemijający spór polonistów. rzeczywistość jest taka, że obie postacie są możliwe, choć da się ujrzeć częstsze używanie tej pierwszej.